Blog
Rozmyślania
Wacław Kopacka
Wacław Kopacka poeta bajkopisarz
4 obserwujących 62 notki 12943 odsłony
Wacław Kopacka, 14 kwietnia 2017 r.

Masa ciężka i masa bezwładna - część 1

384 4 1 A A A


Wszystkie ciała materialne posiadają masę, która jest ich wielkością własną, czyli ciało materialne posiada masę. Tak twierdzi  fizyka.
A co z  ciałami, które nie są materią, a posiadają masę? Fizyka współczesna w zasadzie wyklucza coś takiego chyba, że na zasadzie równoważności masy i energii. Chociaż obserwacje astronomiczne "wykazały", że istnieje masa bez materii (bez materii, jak to się określa barionowej).

Dlaczego jednak masa bez materii, a nie sama grawitacja bez masy i materii, to zagadka dla mnie niepojęta. A no, pewnie skoro jest grawitacja, a jej obecność przypuszcza się na podstawie obserwacji ruchu gwiazd, to na podstawie poglądu, że grawitację wywołuje materia doszukano się ciemnej materii i jej ciemnej masy.
Skąd ona pochodzi i czym w ogóle jest? Nad tym łamią sobie głowę najtęższe umysły naszych czasów i jesteśmy świadkami najróżniejszych pomysłów, jednych bardziej niesamowitych od drugich. Mają one jednak wspólną im cechę, że nie posiadają żadnego uzasadnienia logicznego, a tym bardziej doświadczalnego, stanowią jednak klasyczny przykład tego, że czego człowiek nie zna, tego też nie widzi.
Kto nie wierzy w duchy, ten ich też nie zobaczy, a ten kto wierzy, widzi je wszędzie. Pewnie ze mną jest podobnie, ale ja staram się z tym, jak tylko mogę walczyć i zachęcam także do tego wszystkich.
Nie należy według mnie sięgać do jakichś  wyszukanych, dziwacznych pomysłów, ale należy szukać ich w najbliższym otoczeniu i wśród tego, co się do tej pory wie. Nie jest to żadna bariera poznania Natury, jeżeli się zaakceptuje pogląd, że o całości Wszechświata można się wszystkiego dowiedzieć, badając po prostu dokładnie siebie lub, aby nie zrobić sobie krzywdy, najbliższe otoczenie.
Wracając do masy - fizyka rozróżnia także masę ciężką i masę bezwładną w zależności od okoliczności jej pomiaru. Za masę ciężką uważa się stosunek wielkości siły spowodowanej przyciąganiem przez inną masę np. Ziemię do przyspieszenia ziemskiego w danym miejscu. Za masę bezwładną zaś, stosunek siły zewnętrznej działającej na ciało do przyspieszenia, jakiego to ciało doznaje pod wpływem działania tej siły. Jak dotychczas nie udało się  wykazać różnicy tych dwóch mas, co sprowadza podejrzenie, że chodzi o to samo zjawisko przyrodnicze, tylko inaczej nazywane. Gdyby była znana istota masy, takie doświadczenia nie byłyby przeprowadzane, gdyż w świetle przedstawionej poniżej teorii, masy te nie mogą być różne.
Poza tym fizyka rozróżnia masę spoczynkową i ruchową, co wobec faktu  powszechności ruchu, jest dla mnie niezrozumiałe.
Spoczynkowa masa - to taka, która znajduje się w spoczynku do czegoś innego, a twierdzenie Heraklita "Panta rhei kai ouden menei"- zaprzecza temu. Wynika bowiem z niego, że nie może istnieć bezruch, nawet jednej rzeczy w stosunku do drugiej. Dotyczy to także wszelkich wymyślonych układów odniesienia, nawet takich, które miałyby się poruszać razem z obiektem. Jeżeli się coś takiego w myślach poskleja, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że będzie to abstrakcja i nie może zachowanie takich obiektów być przystające do przyrody z  dokładnością dowolną.
Pozostała więc tylko jedyna masa, "masa ruchowa", a skoro tak, to musimy poszukać zjawiska, które stoi za tym pojęciem i które jest wspólne we wszystkich zajściach fizycznych, powodując równość tych wszystkich mas i jedynym, co nim może być jest Ruch.
Ruch, jako determinizm universum - szerzej opisany przeze mnie w notce pod takim samym tytułem. Ruch jest tak powszechny, jak powszechna jest masa. Różne są masy, to także musi istnieć różnorodność ruchów.
Cały  mechanizm znanego nam Wszechświata na Ruchu się opiera. Prawo powszechności ruchu, które dotyczy wszystkiego w universum, jest  prawem fundamentalnym, dotyczącym wszystkich rzeczy i zdarzeń natury. Bez tego zjawiska nie mógłby istnieć Wszechświat w takiej postaci, którą posiada. Postać obecna oznacza zaś, że nie był w takiej postaci nigdy wcześniej i nie będzie także nigdy później. Wszechświat podlega bowiem procesowi, który można nazwać ewolucją ukierunkowaną i to także jest zgodne z twierdzeniem Heraklita. Nie oznacza to zupełnie, że istnieje jakiś globalny plan i wszechświat posiadając świadomość tego planu, dąży do jego wypełnienia, ale to nie wyklucza także, że posiada, jako całość, potencjał do ewolucji przebiegającej właśnie tak, a nie inaczej.
Ruch, jako przemieszczenie potencjału jest zjawiskiem tak podstawowym, że za jego pomocą można by było opisać wszystkie zdarzenia we Wszechświecie, a skoro tak, to  Masę także.
Wprawdzie nie jest to tematem tego rozdziału, ale nie można z tego wyłączyć istniejącego we Wszechświecie życia i inteligencji. Obydwa te fenomeny nie pojawiły się przypadkowo, gdyż przypadek, będąc deterministycznym skutkiem licznych i nieznanych przyczyn, nie istnieje w naszym Wszechświecie - w tym wszechświecie, pod którego pojęciem, cokolwiek nim jest.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Lubię prowokować do myślenia. Większość moich notek postanowiłem poświęcić filozofii natury w oczekiwaniu, że może przez czysty przypadek, ktoś z autorytetów naukowych zreflektuje się, jak błędne pojęcia mogą prowadzić do kryzysu w pojmowaniu rzeczywistości i wprowadzać naukę w ślepą uliczkę. Część ludzi nauki zdaje sobie sprawę z tej sytuacji, ale nie mogą z tym nic zrobić, gdyż zostali "zaczadzeni gotowcami" pojęć już w młodości w szkolnych czasach i te zbitki pojęciowe stały się ich anatomią myślenia. Nie znajdują się z tego powodu na pozycjach straconych, ale procesy przestawienia perspektywy pojmowania natury są trudne, a nawet czasem bolesne. Bólu jednak nikt nie lubi sobie sam zadawać, więc często już nawet niejasna perspektywa zetknięcia się z nim powoduje, że odrzucone zostaje wszystko jak leci, bez zagłębiania się w temat. Dla nich mam taką radę - nie bójcie się nowego!

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • foton999 ---------------------------------- Widzisz, matematyka jest tylko bezdusznym narzędziem...
  • foton999 "(1) każdemu punktowi przestrzennego p przestrzeni S można przypisać wielkość...
  • Tomasz Karwowski ---------------------------------------- Bardzo skromne jak na wysiłek, jaki...

Tagi

Tematy w dziale Technologie